9 روز
تا انتخابات
مجلس شورای اسلامی

شهرستان شفت

آدرس:

خیابان امام خمینی(ره)، جنب مسجد پیرحسن پیرسرا (​شیخ محله)

تلفن:

01327824361​

پست الکترونیکی​:​

Shaft@Bonyadmaskan.ir

موضوع :
  • شهرستان
  • شفت​